Forside

January 17th, 2017 by stjoseph

“Herren er mitt lys og min frelse!”

( Sal 27,1)

Søster Sigrid Wittenberg in Memoriam

født: 21. mai 1925  i Gronau/ Tyskland
døde: 16. januar 2017 på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen
Rekviem: 25. januar 2017  kl. 11.00  i Kapellet på Låven, 3. etasje
Etterpå begravelse på Grefsen kirkegård

sr. Sigrid.jpg fornyet

Sr. Sigrid Wittenberg ble født den 21.mai 1925 i Gronau/Tyskl. Med 23 år inntrådte hun hos St. Josephsøstrene i Albachten/Tyskl. og etter et halvt år som postulant i 1949 reiste hun til Norge og  begynnte sitt novisiatet på Vor Frue Villa, Oslo. Hun avla sine første løfter i 1951 og sine evige løfter i 1954 på St. Joseph Institutt i Oslo.Fra 1951 arbeidet hun på vårt barnehjem. I 1971 tok hun utdannelse som barnevernspedagog og ble bestyrer på barnehjemmet.

Sr. Sigrid hadde mye kunnskap og erfaringer.Hun var engasjert i livet til mange barn og ungdommer som fant et nytt hjem på barnehjemmet inntil det ble avviklet i 1979.
Etter det ble Sr. Sigrid forstanderinne på Vor Frue Villa,som ble et hjem for eldre søstre og søstre under utdanning.

I 1980 hadde hun et åndelig fornyelseskurs på Regina Mundi i Roma og i 1981 et kurs i engelsk i Irland. Fra 1982 til 1988 var hun Provinsforstanderinne.

Sr. Sigrid var et meget klokt og jordnært menneske,som kunne se stort på tingene.Hun har brukt sine evner og talenter fullt og helt  både som barnevernspedagog og i sine ledende stillinger.
Hun har vært med på to store byggeperioder på Grefsen, både på låven og i hovedhuset og har vært med på en del nedleggelse av kommuniteter og Institusjoner. Hun kunne komme med løsninger på en del kompliserte saker og  med overraskende og nyskapende innspill.
Sr. Sigrid
var sjenerøs, hadde et varmt hjerte, arbeidet hardt og sparte seg ikke. Hun hadde også humoristisk sans. Sr. Sigrid var kjent for sine fargerike drømmer som av og til gikk i oppfyllelse på en underfull måte. Hun har brukt sine spesielle evner og krefter i tjeneste for mange mennesker både unge og eldre.Hun hadde god kontakt med venner og ansatte. Sr. Sigrid var en stor kvinne som har betydd mye for mange.
Mange av de første båtflyktninger som kom til Norge husker henne godt fra denne tiden og særlig sr. Jaqueline som bodde 10 år på Vor Frue Villa. Vor Frue Villa hadde alltid en åpen dør.

I 1993 flyttet Sr. Sigrid til Porsgrunn menighet. Der virket hun som sakristan. Hun var med på å avslutte vår virksomhet i Porsgrunn og fra 2004 bodde hun på Grefsen. De siste 10 år var hun på vår sykeavdeling.

Sr. Sigrid kom fra en stor og troende familie. Hun har holdt god kontakt med sin familie. Troen og tilliten til Gud i alt hun gjorde var urokkelig. Hennes bønneliv ble utdypet ved fornyelses kurs i teologi i Regina Mundi  og hun har hatt mange år gleden av våre individuelle retretter i den Ignatianske tradisjon.

I alderdommen hadde hun vanskelig for å akseptere sin egen maktesløshet og begrensning. Sr. Sigrid døde meget fredelig nesten 92 år gammel, etter å ha kjempet den gode kamp. Jesus Kristus som var lyset på hennes vei livet igjennom, ble hennes lys og styrke også i døden. Nå ser hun Ham som er lyset og som hun har viet hele sitt liv til.

Vi takker Sr. Sigrid  som var for oss alle en interessert og omsorgfull medsøster og for hennes store innsats for provinsen,kongregsjonen, Kirken og samfunnet.

La oss be for vår kjære Sr. Sigrid og be også om hennes forbønn for oss.

Må hun hvile i Guds kjærlighet og fred!

St. Josephsøstrene

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

«Der Herr ist mein Licht und mein Heil» (Psalm 27,1)

Sr. Sigrid Wittenberg in Memoriam

sr. Sigrid.jpg fornyet

Geboren: 21. Mai 1925 in Gronau

Gestorben: 16. Januar 2017 in Grefsen/ Oslo

Das Requiem ist am Mittwoch den 25. 1. 2017

um 11 Uhr in der Kapelle på «Låven» 3. Etage

Gladsvei 23, 0489 Oslo.

Die Beerdigung ist auf dem Friedhof, Grefsen.

Sr.Sigrid wurde am 21. Mai 1925 in Gronau geboren. Mit 23 Jahren begann sie ihr Postulat bei den St.Josephschwestern in Albachten. Nach 6 Monaten im Postulat reiste sie 1949 nach Norwegen und begann ihr Noviziat in Vor Frue Villa in Oslo. 1951 legte sie ihre ersten Gelübde und 1954 die ewigen Gelübde in der Kapelle im St.Joseph Institutt in Oslo ab. Ab 1951 arbeitete sie in unserem Kinderheim. 1971 machte sie die Ausbildung als Sozialpädagoge und wurde Leiterin des Kinderheimes. Sr.Sigrid hatte viel Wissen und Erfahrung.Sie war sehr engagiert für die Kinder und Jugendlichen, die im Kinderheim eine neue Heimat bekamen. 1979 wurde das Kinderheim geschlossen.
Danach wurde Sr. Sigrid Oberin für ältere Schwestern und Schwestern in Ausbildung, die auf Vor Frue Villa ihre Kommunität hatten. 1980 hatte Sr. Sigrid ein Sabbatsjahr in Regina Mundi in
und 1981 einen Englischkurs in Irland. Von 1982 – 1988 war sie Provinzialoberin.

Sr.Sigrid war eine kluge Frau, die die Dinge nicht so eng sah. Sie hat ihre Fähigkeiten und Talente als Sozialpädagoge und in den leitenden Stellen gut gebraucht. Sie war mit in zwei grossen Umbauperioden auf Grefsen und hat einige Kommunitäten aufgelöst. Für einen Teil komplizierter Sachen konnte sie mit überraschenden Lösungen kommen.
Sr.Sigrid war grosszügig, hatte ein warmes Herz, arbeitete hart und sparte sich nicht. Auch hatte sie Sinn für Humor.

Sr.Sigrid war bekannt für ihre Träume, die ab und zu in Erfüllung gingen. Sie hat ihre Kräfte gebraucht im Dienst an vielen Menschen, jungen
und älteren. Sie hatte guten Kontakt mit Freunden und Angestellten. Für viele Menschen hat sie viel bedeutet.

Viele der ersten Vietnamesischen Bootflüchtlinge, die 1975 nach Norwegen kamen, erinnern sich gut an sie, besonders Sr.Jaqueline, die 10 Jahre in der Vor Frue  Villa gewohnt hat.
1993 kam Sr.Sigrid in die Pfarrgemeinde nach Porsgrunn, wo sie als Sakristanin gearbeitet hat. Sie war mit dabei, als das Haus in Porsgrunn aufgelöst wurde und seit 2004 wohnte sie in Grefsen. Die letzten 10 Jahre war sie auf unserer Pflegestation.

Sr.Sigrid kommt aus einer grossen, gläubigen Familie und hatte guten Kontakt mit ihren Verwandten. Ihr Glaube und das Vertrauen auf Gott in allem war unerschütterlich. Sie hat ihr religiöses Leben durch Kurse vertieft und durfte viele Jahre die Ignatianischen Einzelexerzitien mitmachen.

Im Alter hatte sie manchmal Schwierigkeiten, ihre Machtlosigkeit und Begrenzung zu akzeptieren.Sr. Sigrid starb friedlich im Alter von fast 92 Jahren. Jesus Christus war das Licht auf ihrem Weg durchs Leben. Er wurde auch ihr Licht und die Kraft im Tode.

Wir danken Sr.Sigrid, dass sie für uns alle eine interessierte und fürsorgliche Mitschwester war, für ihren grossen Einsatz in der Provinz, Kongregation, Kirche und  Welt.

Lasset uns der lieben Schwester Sigrid im Gebete gedenken. Sie wird auch Fürsprache für uns einlegen.
Möge sie ruhen in Gottes Liebe und Frieden.
St. Josephschwestern.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VÅRE  RETRETTER

IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

«Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre
ut av dem, om de bare uten forbehold ville

overgi seg til nådens ledelse, om de tok av-

stand fra sin egoisme og overgav seg helt i

den guddommelige mesters hender, så han

kunne forme deres sjeler

(Ignatius av Loyola 1491-1556)

R E T R E T T E R 2017

Tors 26.jan.-Søndag 29.jan, legmarister
kr 2300,– P. Erik SM, P. Rory SM

Tors 9.febr-Søndag 12.febr
kr. 2300,–
Jeanine R. Ruyter, prest Arne Sand

RETRETTER I FASTETIDEN

Tors 2.mars -Søndag 5. mars
kr 2300,–Bjørg Eimstad, P.
Erik SM

Tors 9.mars -Søndag 12. Mars
kr 2300,–Hilde R.Myhrer, P.Rory SM

Tors 30.mars-Søndag 2. april
kr 2300,– Sr. Marit CSJ, prest Arne Sand
P. Neve SM,liturg

Lørdag 25. mars retrett “medvandrergruppen”

RETRETT I PÅSKETIDEN

Tors 27.april-Søn 30.april
kr 2300,– Sr. Anette CSJ, P. Erik SM

RETRETT OM SOMMEREN

Torsdag 15. juni – Søndag 18.juni
kr 2300,– Hilde R. Myhrer, P. Erik SM

10 dagers retrett

Tirs 23.mai-tors 1.juni Kr 6000,–
Sr. Anette CSJ og
prest Geir Gundersen
P. Jo Neve, liturg

Man 17.juli-ons 26. juli
kr 6000,– P. Ken Hughes SJ (venteliste)
Fre 28.juli-
Søn 6. august
kr 6000,– P. Ken Hughes SJ (venteliste)

Informasjon om  alle våre retretter

Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5,
0489 Oslo
Påmelding:
per e-post:
retrett@stjoseph.no
Tlf
: 23  40 09 22( Sr. Marit)  eller 23  40  09 34 ( Sr. Christa)

Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag til søndag eller om det er ønskelig fra fredag
til søndag
og 10 dagers og 8 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 30% rabatt)

Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre
tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen.
Personlig veiledning er en del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter
med middagen kl 12.45.

Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.
Depositum på kr. 400,- er en del av prisen og
returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402
Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested:
Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.

Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).

Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo    i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)  til: Storo
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme

Kl. 18.oo   ankomst, aftens, innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
Kl. 7.25 Laudes, unntatt Lør og Søn Laudes kl. 9.00
Kl. 8.00-8.45  frokost
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.45 middag
kl. 15.00 kaffe,te
kl. 17.30 vesper, noen dager kveldsmesse,
Lør alltid kveldsmesse kl. 18.00 deretter aftens
kl.  21.00 Kompletorium

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤