November 13th, 2023 by stjoseph

 

R E T R E T T E R 2024

 

laaven

Man 8.- fre 12.jan kr 3700,–
Veiledn. Gruppe Bergen
(fast gruppe)
Mai Bente Matre, Sr. Marit CSJ m. flere

Tors 01 febr. – Søn 04. febr (legmarister)
kr
3000,– P. Rory SM og P. Erik SM

Tors 08. – Søn 11. februar
kr 3000,– Hilde R. Myhrer og P. Rory SM

RETRETTER I FASTETIDEN

Man 19.febr-Tors 22. febr
prestene OKB (fast gruppe)

Tors 29 Søn 03. mars
kr
3000, Jeanine R. Ruyter og P. Rory SM

Tors 14.- Søn 17. mars
kr 3000,–Sr. Marit, P. Erik SM

10 dagers retretter

Fre 26. april Søndag 05. mai,
kr 7000,–Jeanine R. Ruyter og Hilde R. Myhrer

Søn 23. juni – tirs 02. juli
kr 7000,-P. Bill Clark SJ og Sr. Marit CSJ

Fre 5. juli 14. juli
kr 7000,– P. Bill Clark SJ og Sr. Anette CSJ

Søn 1. sept – tors 5. september
(fast gruppe )P. Rainer Carls, SJ ,Manresa møtet

Tirs 8.okt-tors 17.okt.
Kr 7000,–
Bjørg Eimstad og Geir Gundersen

Medvandrer retrett tors 7.nov-søn 10.nov.
(fast gruppe) kr 3000,–

18.-21. nov.kr 3000,–
Arne Sand  og Hilde R. Myhrer

RETRETT I ADVENTSTIDEN

Folk på vandring mot lyset…(Jes 9:2,6)

Herren er nær!

Tors 28.-nov til Søn 1. desember
kr
3000,– Bjørg Eimstad og P. Erik SM

Tors 05.Søn 08. desember
kr 3000,- Sr. Marit og P. Rory SM

Tors 12.- Søn 15.. desember
kr 3000,-Sr. Anette og P. Rory SM

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

R E T R E T T E R 2023

Retretter i Advent

Tors 30.nov til Søndag 3. desember
kr 2500,– Jeanine R. Ruyter og P. Erik Ruud SM(fulltegnet, venteliste)

Tors 07.-Søn 10. desember
kr 2500,– Sr. Marit CSJ og P. Rory Mulligan SM(fulltegnet, venteliste)

Tors 14. – Søn 17. desember
kr 2500,– Sr. Anette CSJ og P. Rory Mulligan SM(noen ledige plasser)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Påmelding helst per E-post: retrett@stjoseph.no
Informasjon: Tlf: 23 40 09 22  Sr. Marit
23 40 09 35  Sr. Anette
Betaling: Bankgirokont0:16071823990
***************************************************
Veibeskrivelse til retrettsentret
Med trikk nr. 11  eller nr 12 –
retning Kjelsås,
stoppested: Gladsvei. Derfra ca. 40 m tilbake,
inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.
Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien.
Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien
finner du på baksiden av låven (stor gul bygning).
Fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph
Retrettsenter
0489
Oslo   i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
til  Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo,
trikkeholdeplass
Trikk nr. 11 eller 12  mot Kjelsås etc….

Vanlig dagsrytme(kan skje små forandringer)

Kl. 18.oo   ankomst, aftens i hovedhuset,
innføring i retretten,
avslutning i kapellet med kompletorium
fra kl. 8.15  frokost i hovedhuset
Laudes kl. 9.00
Kl. 10.00 bønne-impuls
anledning til å spise mellommat
kl. 12.00 middag i hovedhuset
kl. 15.30 kaffe,te,kake
kl. 17.30 vesper  og  kveldsmesse,
deretter  aftens i hovedhuset
Kompletorium kl. 21.00
eller også Tilbedelse

Plassen på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt. Depositum på kr 500,–
er en del av prisen og returneres ikke, men kan
overføres til en annen retrett.
Bankgirokonto: 160718 23990.
Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn.
Våre tidebønner, den hl. Messe, stille privat bønn
og personlig veiledning er en fast del av retretten.
Du får enkelt rom med dusj og wc, oppredt seng
og håndklær, personlige toalettsaker tas med.
Du trenger ikke mange bøker bare Bibelen.
Alle retretter starter med ankomst kl. 18.00
og avslutter med middagen kl. 12.15.

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)

St.Joseph Retrettsenter eies av
St. Josephsøstrene, Den Norske Ordensprovins.
Vi driver sentret i samarbeid med Maristpatrene
og noen veiledere som har fått trening hos
St. Josephsøstrene. Disse veilederne har
gjennom lang tid også deltatt i seminarer og
retretter ledet av Jesuitter. Dessuten er de
også deltagere i den norsk /skandinaviske
Manresa gruppen, som møtes en gang per måned
– og en uke hvert år – til videre utdanning og
fordypning av Ignatiansk Spiritualitet.
De er veiledere på Loyola senter og gir veiledning
på våre retretter og også utenom retrettene og
fremmer den Ignatianske veiledningstradisjon.
Følgende personer danner nå veilederteamet:
Prest Arne Sand, Bjørg Eimstad, prest Geir
Gundersen, Hilde Reinertsen Myhrer,
Jeanine Rogge Ruyter,
Maristpatrene: P. Rory Mulligan, P. Erik Ruud
og St. Josephsøstrene: Sr. Anette Moltubakk
og Sr. Marit Brinkmann.
Ønsker man veiledning utenom retretter så kan
man henvende seg til Hilde R. Myhrer
som koordinerer veiledning tel: 90137045;E-post:
Hilde Reinertsen Myhrer <myhrer4@online.no>
Vi tilbyr både helgeretretter fra torsdag til søndag,
eller event. fra fredag til søndag og 10 dagers retretter.
(for studenter og ungdommer 20% rabatt)

«Få mennesker aner hva Gud kunne gjøre
ut av dem, om de bare uten forbehold ville
overgi seg til nådens ledelse, om de tok av-
stand fra sin egoisme og overgav seg hel
den guddommelige mesters hender, så han
kunne forme deres sjeler.»
(Ignatius av Loyola 1491-1556)


************************************************

  1. Tok imot to generasjoner Fredrikstad-barn:
  2. Oppkalte den nye byfergen etter
    jordmor sr. Marcia

  1. Fotomontasje: Sentralsykehuset i Østfolds arkiv /St. Birgitta katolske kirke
  2. Hun var jordmor og leder for St. Joseph hospitals barselsavdeling i en årrekke, og kjent for å ønske de nybakte mødre velkommen tilbake – neste år! Søndag 27. august hedret Fredrikstad kommune sr. Marcia (1911 – 1987) ved å døpe byens nye el-ferge «Go’vakker Marcia».

Les mer

En stor takk til alle som var med på det store
70. årsjubileet  til sr. Andrea og sr. Valborg!

Takk til alle dere først og fremst  Biskop Bernt, Biskop Gerhard,  prester,
søstre fra Danmark og Roma og andre kongregasjoner, familien fra Tyskland,
medvandrer, venner og kjente, alle som har funnet veien til Grefsen.

Vi takker dere alle for deltagelsen, som gjorde festen til en så

uforglemmelig dag. Takk også for alle  gaver, for alle som sendte hilsener
og lovet forbønn, en ekstra takk til biskop Berislav fra Tromsø og så mange
andre, venner og kjente. Det ville være umulig å nevne dem alle ved navn.
Takk også for en ekstra overraskelse, en flott konsert dagen i forveien
som Marit Steinsli på fløyte og Yngve Sporild Breievne på Cembalo hadde for oss,
bygget rundt en gjennomgang av grunnleggerens Pater Medaille SJ  visjon og
musikken fra denne tiden.

Ja, det var en uforglemmelig fest for våre to  jubilanter Sr. Andrea og sr. Valborg
og for oss alle. Engang til Tusen Takk!

Stor fest hos St. Josephsøstrene!

Søndag den 20. August 2023 feirer

Sr. Andrea Kampshoff og

Sr. Valborg Osterhus sitt 70 års ordensjubileum!

Vi har Festmesse Kl. 11.00 med

Biskop Mgr. Bernt Eidsvig Can. Reg. som hovedcelebrant,

i Kristi Konge kapell på Grefsen,

Gladsveien 23, 0489 Oslo

etterpå mottagelse i søstrenes

daglig stue. Alle er hjertelig velkommen!

Litt om våre to  jubilanter:

akampsho

Sr. Andrea Kampshoff, CSJ

E-post andrea@StJoseph.no

KAMPSHOFF, Andrea, C.S.J. Født i Tyskland 1929, første løfter 1953 i Oslo, evige løfter 1956.Utdannet som sykepleier, videre utdannet på Norges Høyre Sykepleie skole, arbeidet som sykepleier på Vor Frue Hospital,
Rektor for sykepleieskolen på Vor Frue fra 1962-1972,
Forstanderinne på St. Josephs Institutt, novisiatsleder og Provinsforstanderinne for St. Josephsøstrene i Norge 1970-1976 og 1994 – 11. juni 2000. Generalrådssøster i kongregasjonen med bopæl Roma 1980-1992. I de 12 år fikk hun rike erfaringer fra alle våre provinser i hele verden. Hun var fremtidsrettet og vidtsynt og åpen for nye oppgaver som unge søstre fikk en utdannelse til. I ledelsen fremmet hun også et liv i små kommuniteter, for det viste seg å være fremtiden.Hun  flyttet også  til Albachten/Tyskland og var aktiv i menigheten. Hun var Kirkelig assistent for St. Magnus menighet i Lillestrøm 1. desember 2002 – 1. august 2005.
Fra 2008 til i dag er sr. Andrea på Grefsen og støtter kommuniteten der. Hun var aktiv i resepsjonen, og i dag holder hun Bibelmeditasjoner for våre eldre søstre og støtter kommuniteten både eldre og yngre med sin positive måte å være på. Hun er allsidig interessert i politikk og samfunnet og leser lødig litteratur som hun formidler videre i samlinger med kommuniteten. Hun deler gjerne sine rike erfaringer fra inn- og utlandet og fra forskjellige provinser verden over. Vi takker henne for hennes trofasthet, hennes omsorg,  glade sinn og bønn i alle årene og ønsker henne enda mange gode år iblant oss.
Privat: Adresse Gladsvei 23, 0489 Oslo Telefon 23 40 09 06

**********************************************************************************************

Valborg

Sr. Valborg Osterhus, CSJ

E-post valborg@stjoseph.no

OSTERHUS, Valborg C.S.J. Født i Molbergen, Tyskland, 1931. Inntrådte hos St. Josephsøstrene i Tyskland i mars 1951 og kom til Norge i september samme år. Avla de evige løfter i 1956. Har utdannelse som sykepleier, spesialsykepleier i anestesi og operasjonsteknikk samt sykehusadministrasjon. Arbeidet innenfor St. Josephsøstrenes hospitaler i årene 1958 til 1976. I årene 1982 til 1984 utdannelse innen åndelig veiledning og retrettarbeid.Har vært provinsforstanderinne for St. Josephsøstrene i Norge i 12 år før hun igjen ble valgt til dette i 2009, tre år til. I årene 1982 til 1984 utdannelse i USA innen åndelig veiledning og retrettarbeid. I perioder har hun hatt ansvar for St. Josephsøstrenes novisiat og var medlem av Kongregasjonens utdanningskomité og finanskomite.
1997 – 2002 Forstanderinne for St. Josephsøstrenes Hjem i Oslo
2003 –Daglig leder for St. Josephsøstrenes Hjem i Oslo
12. april 20066. april 2009Provinsrådssøster for St. Josephsøstrene
6. april 20093. april 2012 Provinsial for St. Josephsøstrene
2010 – 3. april 2012 Medlem av Søsterrådets arbeidsgruppe
11. juni 2012 –Assistent i St. Franciskussøstrenes ledelse
fra 2012- 2018 fungerte Sr. Valborg som dagligleder og som en tidligere operasjons sykepleier hadde hun ofte gode råd ved sykdommer av både eldre og yngre. Hun er et positiv medlem i den store kommuniteten og holder seg ajour med det som skjer i politikk og samfunnet. Hun fungerer som åndelig veileder og har en lang erfaring som det. Vi er svært takknemlig å ha henne i vår interkulturelle kommunitet på Grefsen med både unge og eldre. Vi gleder oss å kunne feire hennes 70 års trofaste tjeneste i vårt ordenssamfunn og takker henne for den store innsatsen hun har gjort både praktisk, byggningsmessig og  åndelig innenfor  vår kongregasjon.
Privat: Adresse Gladsvei 23, 0489 Oslo Telefon 23 400902 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤