Forside

September 6th, 2016 by stjoseph

V Å R E   R E T R E T T E R  2016

IMG_4318 retrettsenter best 2013 rev.

S t. J o s e p h  R e t r e t t s e n t e r

Vi tilbyr både lengre retretter, helge-retretter fra torsdag til søndag, eller fra fredag til søndag. (for studenter og ungdommer 30% rabatt)

I bønn og stillhet kan vi få et sterkere forhold til Jesus Kristus, slik at vi mer helhjertet kan følge Ham og forkynne Ham ved vårt liv.

R E T R E T T E R 2016

HØSTRETRETTER

Tors 22.sept-søn 25. september
kr 2000,– Sr. Marit CSJ, Geir Gundersen
P. Neve SM liturg

Tors 20.okt-søn 23.okt
kr 2000,–Hilde R. Myhrer, P. Erik SM

Lukkede grupper:
(Lør 1.okt-18.okt Lunden kloster
Man 31. okt.-tors 3.nov. og
Man 7.nov.-tors 10.nov.
kr 2000,– P. Rory SM og Arne Sand
Østre Borgesyssel prosti
Tirs 15.nov.-tors 3. nov.
Nedre Romerike Prosti
kr 1600,–P.Rory og Sr. Anette)

RETRETTER I ADVENT

Tors 24. nov-søn 27. nov
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Erik SM

Tors 1. des-søn 4. des
kr 2000,– Sr. Marit CSJ, P. Rory SM

Tors 8. des- søn 11. des
kr 2000,– Sr. Anette CSJ, P. Rory SM

Lørdag den 17. desember ( for «medvandrer»)

Informasjon om retretter
Adresse:
St. Joseph Retrettsenter
Brannvaktveien 5, 0489 Oslo

tel: 23400922, Sr. Marit; 23400935 Sr. Anette.

Påmelding:

per e-post: retrett@stjoseph.no

Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn,
den hl. Messe, våre tidebønner og personlig veiledning
er en viktig del av retretten.
Retrettene starter med aftens kl. 18.00
og avslutter med middagen kl 12.45.

Betaling

Prisen på helgeretretter fra torsdag til søndag  er kr 2000,–
Prisen på 10 dagers retrett er kr 5500,–

Plass på retretten er sikret når påmelding er
bekreftet og depositum betalt.Depositum på
kr. 400,- er en del av prisen og returneres ikke.

Postbankkonto: 0530 17 80402

Bankgirokonto:  1607 18 23990

Veibeskrivelse til retrettsentret

Med trikk nr. 11 – retning Kjelsås, stoppested:Gladsvei.
Derfra ca. 40 m tilbake, inngang St. Josephsøstrenes Hjem.
Retrettsentret finner du i den gule låvebygning.

Med bil:
Kjør Ring 3. Ved Storo oppover Grefsenveien. Etter trafikklys
ved fotgjengerovergang finner du Brannvaktveien på høyre side.
Inngang til retrettsentret fra Brannvaktveien finner du på
baksiden av låven (stor gul bygning).God parkeringsplass!

Med fly fra: Oslo lufthavn Gardermoen
Til: Brannvaktveien 5, St. Joseph Retrettsenter
0489 Oslo  i alt ca. 58 min.
Fra: Gardermoen flyterminal (n. plan)
Til: Storo (Ringvei-rampe sydover)
FlybussF3 mot Bekkestua (Flybussekspressen)
Fra: Storo:Gangveg fra Storo (Ringvei-rampe sydover)
til Storo (på broen) ca 1 minutt
krysser gaten og går retning Storo, trikkeholdeplass.
Trikk nr. 11 mot Kjelsås etc….se ovenpå

Vanlig dagsrytme på våre  retretter. Dagsrytmen fåes ved ankomsten.

Vi starter våre retretter vanligvis om aftenen kl. 18.00 med aftens

deretter innføring i retretten,
avslutningen  av dagen i kapellet med vesper eller ko
mpletorium
Mandag til Fredag Kl. 7.30 Laudes, i hovedhusets kapell
Frokost 8.00-8.45
Lørdag og Søndag Kl.  9.00 Laudes i hovedhusets kapell
Kl. 10.00 Bønne-impuls i stuen i retrettsentret
Mellom- mat etter behov
Kl. 12.45 middag
Kl. 15.00 kaffe,te
Kl. 17.30 vesper, eller noen dager kveldsmesse,
Lørdager alltid kveldsmesse kl. 18.00 søndagsmesse
deretter aftens

Avslutningen på retrettene: Kl 12.45  med  middagen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ST. JOSEPH RETRETTSENTER (les mer)

Loyola Senter (les mer)